Skanskan blogit

Blogi arkistot

6 kesäkuu2017

Työelämäjoustoja tarvitaan uudistamaan rakennusalan toimintakulttuuria

Rakennustyömaat pyörivät suurimmaksi osaksi hyvin tarkan, tiukan ja varsin joustamattoman aikataulun mukaan. Työmailla työt aloitetaan perinteisesti varhain aamulla ja kaikki tulevat töihin samaan aikaan. Iso haaste rakennusalalla ja monilla muillakin aloilla ovat reissutyötä tekevät ihmiset, jotka ovat arkipäivät poissa kotoa ja palaavat kotiin viikonlopuiksi. Reissutyötä tekevä potee usein paitsi koti-ikävää myös tekemisen puutetta, ellei työmaan…

Lue lisää →

12 syyskuu2016

Käräytä kaverisi onnistumisista!

Rakennusalalla työskentelevät saavat osakseen runsaasti kielteistä palautetta milloin rakentamisen huonosta laadusta ja milloin heikosta tuottavuudesta. Ei savua ilman tulta, mutta valtavan paljon hyviä onnistumisia jää huomioimatta negatiivisuutta viljelevällä rakennusalalla. Positiivisen ja negatiivisen palautteen tulee olla tasapainossa. Runsas negatiivinen palaute aiheuttaa passivoitumista ja johtaa välinpitämättömyyteen ja tehottomuuteen. Positiivinen palaute puolestaan on motivaatiota ja parempaa suorittamista generoivan…

Lue lisää →

17 toukokuu2016

Menikö lapsi pesuveden mukana työhyvinvointirahojen sääntelyssä?

Pelkään, että työhyvinvoinnin taivaalle on Suomessa alkanut kasautua uhkaavia pilviä. Kaikki on kaiken lisäksi saanut alkunsa hyvästä tarkoituksesta, jolla saattaa kuitenkin olla aivan toisenlaiset seuraukset kuin on aiottu. Työkykyä edistävällä toiminnalla on päästy hyviin tuloksiin Tiedotusvälineissä heräsi vuonna 2015 keskustelua siitä, houkuttelevatko työeläkeyhtiöt suuryritysten asiakkuuksia itselleen lupaamalla näille suuria rahallisia tukia työkykyä ja työhyvinvointia edistäviin…

Lue lisää →

2 joulukuu2014

Onnellinen töissä ja ylpeä siitä

Tutkimusten mukaan työn ja työnteon merkityksellisyys on Suomessa vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Samanaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot jatkavat kasvuaan. Yhtälö on epätoivoinen, jos samanaikaisesti haikailemme uusien innovaatioiden, pidempien työurien ja paremman tuottavuuden perään. Yhtälön ratkaiseminen lähtee siitä, että työn tekemisen perusedellytykset ovat kunnossa ja työyhteisössä on hyvä henki. Selkeästi kerrotut odotukset ja osallistava työkulttuuri lisäävät ihmisten…

Lue lisää →

1 huhtikuu2014

Tunteet pelissä työmaalla – työturvallisuus on myös tunnejuttu

Perinteisesti työturvallisuutta on johdettu asialähtöisesti ja seurattu tuloksia erilaisilla mittareilla. Skanskan tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja uskomme sen saavuttamiseen. Matkalla kohti nolla tavoitettamme olemme tänä vuonna asettaneet välitavoitteeksi päästä tapaturmataajuuslukuun 2,7.  Saavutammeko tavoitteen ainoastaan seuraamalla lukuja ja mittareita? Tavoite on todella haastava ja uusia näkökulmia on hyvä ottaa esiin. Minun näkökulmastani turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on myös…

Lue lisää →

28 marraskuu2013

Kenen vastuulla on työyhteisön hyvinvointi?

Arkipuheessa työhyvinvointia kehittävät toimenpiteet ymmärretään usein liikunta-/kulttuuriseteleinä ja vuosittaisena työhyvinvointipäivänä, joissa yrityksen henkilöstöllä on mahdollisuus kuulla oman yksikön kuulumiset ja viettää vapaamuotoisesti aikaa työkavereidensa kanssa. Molemmat edellä mainitut ovat sinällään kannatettavia asioita, mutta jos ne jäävät ainoiksi työhyvinvointia edistäviksi toimenpiteiksi, miten paljon ne oikeasti muuttavat arkista työpäiväämme paremmaksi? Työhyvinvointi on arjessa ensisijaisesti työn sujuvuutta ja…

Lue lisää →