Skanskan blogit

Blogi arkistot

8 syyskuu2015

Resepti viihtyisän asuinalueen kehittämiseen

Viihtyisä asuinalue on hyvin subjektiivinen käsite. Yhdelle viihtyisyys merkitsee rauhallisuutta ja hiljaisuutta, toiselle hyviä palveluita ja pöhinää. Kokemus oman kodin lähiympäristön hyvyydestä muuttuu myös ajassa. Se, mikä 1990-luvulla oli mukavaa ja viihtyisää, ei enää 2010-luvulla täytä välttämättä aikansa vaatimuksia. Uudet teknologiat, muuttuva liikkuminen ja asuinympäristön turvallisuus ovat asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten jokin alue tai paikka…

Lue lisää →

22 toukokuu2015

Samat keinot parantavat suoritusta laadussa, tuottavuudessa ja vastuullisuudessa

Kilpailu on rakennusalalla muuttumassa, ja entistä kehittyneempiä urakointimalleja on tulossa markkinoille kovaa vauhtia. Hinnan rinnalle on tulossa laadullisia urakoitsijan valintakriteerejä, joiden merkitys kasvaa koko ajan sekä muualla maailmassa että Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa kumppanuusmallit (partnering) ovat yleistyneet, kun taas Suomessa allianssimallit ovat saaneet jalansijaa. Olennaista näissä malleissa on ajattelutavan muutos: urakoitsija ei ole enää pelkkä tilaajan…

Lue lisää →

8 toukokuu2015

Vastuullisuuden takana ovat aina eurot

Taloudellinen vastuu on yritystoiminnan itsestään selvä tavoite, ja onhan se nykyisen osakeyhtiölainkin peruspilari. Osakkeenomistajat odottavat voittoa sijoitukselleen. Vastuullisuuskeskustelu ei ole ristiriidassa tämän asian kanssa, vaan pikemminkin korostaa niitä arvoja ja toimintatapoja, joilla tulosta ja kassavirtaa halutaan tehdä. Yritystoiminta osana yhteiskuntaa on selvästi muuttumassa vastuullisempaan suuntaan. Vastuullinen liiketoiminta ei ole pelkästään johdon toimenpiteitä, vaan sen tulee…

Lue lisää →

21 huhtikuu2015

Kohti monimuotoisuutta hyväksyvä työyhteisö edellä

Monen organisaation ylimmän johdon henkilöstötavoitteisiin kuuluu henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen: naisvaltaisiin työyhteisöihin kaivataan lisää miehiä ja päinvastoin, keski-ikäiseen porukkaan halutaan enemmän nuoria, insinööriorganisaatioon enemmän muun koulutustaustan omaavia. Monimuotoisuuden nähdään parantavan työnantajaimagoa ja rakentavan myönteistä kuvaa organisaatiosta. Kun johdon pitäisi sitten saada organisaation esimiehet vakuutettua monimuotoisuuden eduista, tulee vastaan ensimmäinen haaste: miten vakuutetaan esimiehet siitä, että monimuotoinen…

Lue lisää →

14 huhtikuu2015

Nolla lahjaa on parempi kaikille

Liiketoiminnassa jokainen yritys toivoo, että sen nimi tuo yhteistyökumppanien mieleen myönteisiä mielikuvia. Tällaisten mielikuvien herättämiseen pyritään tietysti kaikenlaisilla tutuilla markkinoinnin keinoilla. Yksi tavallinen keino ovat lahjat. Lahjan antamiseen liittyy usein vilpitön aikomus ilahduttaa lahjan saajaa, mutta on monia syitä tarkastella lahjoihin liittyviä käytäntöjä myös kriittisellä silmällä. Rakennusalalla on perinteisesti vaihdettu yhteistyökumppaneiden kesken lahjoja esimerkiksi joulunaikaan….

Lue lisää →

27 marraskuu2014

Miten sinä haluaisit asua eläkepäivinäsi?

Susanna kertoi keväällä blogikirjoituksessaan senioreille suunnatun Konkarin kehitysprosessista, jossa mukana oli alusta alkaen ryhmä 65–70-vuotiaita senioreita tuomassa asiakasnäkökulmaa suunnitteluun. Kokoonnuimme kehittäjäryhmän kanssa pohtimaan asuintalon ja asuntojen ominaisuuksia ja varustelua sekä haimme inspiraatiota jo toteutetuista seniorikohteista ja asiantuntemusta Skanskasta ja muualta. Työskentelytapa antoi meille arvokasta ymmärrystä senioreiden arjesta sekä toiveista ja tarpeista asumisen suhteen. Kun saman…

Lue lisää →

22 toukokuu2014

Miten opiskelijat voivat auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja ympäristöhaasteisiin?

Mitä tapahtuu, kun ryhmälle opiskelijoita annetaan kaksi viikkoa aikaa ratkaista ympäristöaiheinen haaste alalta, josta heillä ei ole mitään kokemusta? Innostuneita opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita, kasoittain hyviä kysymyksiä ja keskusteluja sekä lopulta ehdotus, jota kuunnellessa ihmettelee kuinka ihmeessä he tuon tekivät. Pääsimme kokemaan tämän olemalla yhteistyökumppanina Helsingin Yliopiston ”Kestävyyttä käytäntöön”-projektikurssilla, joka oli laatuaan ihka ensimmäinen. Annoimme kurssilaisille…

Lue lisää →

16 syyskuu2013

Vastuullisuus on muutakin kuin energiatehokkuutta

Vastuullisuus, yritysvastuu, kestävä kehitys – rakkaalla lapsella on monta nimeä, kun yritykset kuvaavat vastuutaan muun muassa ihmisistä ja ympäristöstä.  Jos kadun kulkijalta kysyttäisiin mitä edellä mainitut termit tarkoittavat, vastauksia tulisi luultavasti laidasta laitaan. Rakennus- ja kiinteistöalasta puhuttaessa termeihin saatettaisiin yhdistää rakennusten energiatehokkuus, talousrikollisuuden torjunta ja työturvallisuus.  Kun perehtyy asiaan tarkemmin huomaa, että näiden lisäksi sanat…

Lue lisää →

15 helmikuu2013

Rakentamassa vankilaa – miten huomioidaan naapurusto?

Kolmas kuukausi Skanska Iso-Britannian riveissä täyttyi juuri, ja tunnen jo olevani osa työmaatiimiä siinä, missä kaikki muutkin. Jopa skottiaksentin ymmärtäminen alkaa sujua hiljalleen, painottaen sanaa hiljalleen. Termit ja työtavat alkavat olla myös hallussa. Nostaa myös omaa tuottavuutta, kun ei aina tarvitse ensin selvitellä, miten joku asia täällä tehdään. Yksi mielenkiintoinen asia, jonka kanssa olen päässyt työskentelemään täällä, on toiminta…

Lue lisää →