Skanskan blogit

Blogi arkistot

20 marraskuu2017

Amisreformi tulee – mutta kannattaako yritysten ryhtyä kouluttajiksi?

Ensin istutaan koulussa tietty määrä vuosia, saadaan tutkinto, mennään työelämään ja toimitaan samoissa hommissa eläkeikään asti. Näinkö se menee? Yhä useamman kohdalla vastaus on ei. Perinteinen kaava opinnoista työelämään on yhä kauempana monimuotoisesta todellisuudesta, jossa elämme. Tämän on tiedostanut myös valtiovalta, joka on ajamassa läpi ammatillisen koulutuksen reformia, amisreformia. Reformin yhtenä ajatuksena on, että jokaiselle…

Lue lisää →

6 kesäkuu2017

Työelämäjoustoja tarvitaan uudistamaan rakennusalan toimintakulttuuria

Rakennustyömaat pyörivät suurimmaksi osaksi hyvin tarkan, tiukan ja varsin joustamattoman aikataulun mukaan. Työmailla työt aloitetaan perinteisesti varhain aamulla ja kaikki tulevat töihin samaan aikaan. Iso haaste rakennusalalla ja monilla muillakin aloilla ovat reissutyötä tekevät ihmiset, jotka ovat arkipäivät poissa kotoa ja palaavat kotiin viikonlopuiksi. Reissutyötä tekevä potee usein paitsi koti-ikävää myös tekemisen puutetta, ellei työmaan…

Lue lisää →

26 tammikuu2016

Hyväksi naisille – hyväksi kaikille

Skanska oli viime vuoden mukana Dialogi 2015 -hankkeessa, jossa keskityttiin erityisesti naisten urien edistämiseen. Kuten esimerkiksi toimialajohtaja Jukka Hörkkö aikaisemmin blogikirjoituksessaan kertoi, olemme Skanskassa miettineet monimuotoisemman työyhteisön kehittämistä muistakin lähtökohdista kuin vain naisten määrän kasvattamisen kantilta. Uskomme, että voimme palvella asiakkaitamme paremmin, kun tiimimme ovat monimuotoisia mitä tulee sukupuolen lisäksi esimerkiksi koulutustaustaan, ikään tai etniseen…

Lue lisää →

28 huhtikuu2015

Monimuotoisuuden monet kasvot

Työyhteisöistä on yhä enenevissä määrin tullut monimuotoisia. Olemme viime aikoina heränneet myös Skanskan johtoryhmässä pohtimaan monimuotoisuuden kasvattamisen merkitystä työyhteisölle ja yrityksemme menestymiselle. Tähän työhön olemme saaneet ohjenuoraksi Ruotsista emoyhtiömme Skanska AB:n asettaman Diversity & inclusion -vision. Käytännössä olemme lähteneet viemään asiaa eteenpäin esimerkiksi osallistumalla naisjohtajuutta edistävään Dialogi 2015 -hankkeeseen, josta toimitusjohtajamme Tuomas Särkilahti kertoi blogikirjoituksessaan….

Lue lisää →

21 huhtikuu2015

Kohti monimuotoisuutta hyväksyvä työyhteisö edellä

Monen organisaation ylimmän johdon henkilöstötavoitteisiin kuuluu henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen: naisvaltaisiin työyhteisöihin kaivataan lisää miehiä ja päinvastoin, keski-ikäiseen porukkaan halutaan enemmän nuoria, insinööriorganisaatioon enemmän muun koulutustaustan omaavia. Monimuotoisuuden nähdään parantavan työnantajaimagoa ja rakentavan myönteistä kuvaa organisaatiosta. Kun johdon pitäisi sitten saada organisaation esimiehet vakuutettua monimuotoisuuden eduista, tulee vastaan ensimmäinen haaste: miten vakuutetaan esimiehet siitä, että monimuotoinen…

Lue lisää →

20 maaliskuu2015

Entä jos työtä työmaalla johtaisikin nainen?

Skanska on rakennusalan yritys, joka haluaa tarjota niin miehille kuin naisille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja saada vastuullisia tehtäviä. Miesten mielestä näin pääsääntöisesti onkin, sillä henkilöstötutkimuksemme tulosten mukaan skanskalaisista miehistä 65 % on yhtä mieltä väitteen kanssa, että jokaisella skanskalaisella on tasavertaiset mahdollisuudet edetä urallaan. Mutta naisten näkökulmasta tilanne onkin eri: skanskalaisista naisista samaa mieltä…

Lue lisää →

2 joulukuu2014

Onnellinen töissä ja ylpeä siitä

Tutkimusten mukaan työn ja työnteon merkityksellisyys on Suomessa vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Samanaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot jatkavat kasvuaan. Yhtälö on epätoivoinen, jos samanaikaisesti haikailemme uusien innovaatioiden, pidempien työurien ja paremman tuottavuuden perään. Yhtälön ratkaiseminen lähtee siitä, että työn tekemisen perusedellytykset ovat kunnossa ja työyhteisössä on hyvä henki. Selkeästi kerrotut odotukset ja osallistava työkulttuuri lisäävät ihmisten…

Lue lisää →

17 kesäkuu2014

Oppivat oppivat kesälläkin

Jokainen valmennus alkaa jännityksellä: osallistujat eivät tiedä vielä, mitä tuleman pitää, ja järjestäjää jännittää ryhmän ensitapaaminen. Ihan kuin ensitreffeille menisi! Itse kuuluun Skanskalla ”valmentajiin”. Mietin meneekö kaikki hyvin, onko kaikki otettu huomioon, minkä unohdin ja pystynkö paikkaamaan unohdukseni ilman, että kukaan huomaa sen tai en häiritse koulutusta? Mitä jos sanat menee sekaisin eikä kukaan kuuntele?…

Lue lisää →

28 huhtikuu2014

Puhumalla ja kuulemalla rakennetaan terve työyhteisö

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ylilääkäri Riitta Sauni vaatimus terveydelle haitallisen henkisen kuormituksen vähentämisestä työssä on enemmän kuin aiheellinen. Rakennusala on tunnetusti fyysistä terveyttä rasittava ala. Merkittävimpänä työkykyriskinä ovat yrityksessämme olleet juuri tuki- ja liikuntaelinvammat ja -sairaudet, joita olemme sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti pyrkineet ehkäisemään oikeiden työtapojen, uusien työtä helpottavien laitteiden ja koneiden sekä mukautettujen työskentelymahdollisuuksien avulla….

Lue lisää →

1 huhtikuu2014

Tunteet pelissä työmaalla – työturvallisuus on myös tunnejuttu

Perinteisesti työturvallisuutta on johdettu asialähtöisesti ja seurattu tuloksia erilaisilla mittareilla. Skanskan tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja uskomme sen saavuttamiseen. Matkalla kohti nolla tavoitettamme olemme tänä vuonna asettaneet välitavoitteeksi päästä tapaturmataajuuslukuun 2,7.  Saavutammeko tavoitteen ainoastaan seuraamalla lukuja ja mittareita? Tavoite on todella haastava ja uusia näkökulmia on hyvä ottaa esiin. Minun näkökulmastani turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on myös…

Lue lisää →