Skanskan blogit

Blogi arkistot

21 helmikuu2017

Hyvät nuoret työntekijät, tervetuloa meille!

Edellisessä blogissani kirjoitin rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen lisäämisestä. Nostin kirjoituksessa insinöörit keskiöön, koska esimerkiksi suurten tie- tai sairaala-allianssihankkeiden tilaajat edellyttävät jo esivalikoinnissa projektinjohdolta tiettyä muodollista koulutustasoa ja kokemusta. Sain kuitenkin kysymyksen, miksi aina vain puhutaan insinööreistä, ja onko rakennustyöntekijät unohdettu. Ammattikoulutettujen työntekijöiden saatavuuden turvaaminen sekä työhyvinvointiin investoiminen on aivan yhtä tärkeää kuin korkeasti koulutettujen henkilöiden. Jos nimittäin…

Lue lisää →

4 maaliskuu2016

Onko insinööri hukassa ihmisten johtamisessa?

Insinöörit pitävät prosessien, eivät niinkään ihmisten johtamisesta. Myöskään asiakkuuksien johtamisesta he eivät pidä, koska siinä kysymys on ihmisten kanssa asioimisesta, ja siinähän voi insinööri helposti mennä ihan solmuun. Nämä ovat sinänsä kuluneita lauseita. Oman kokemukseni mukaan on silti edelleen niin, että insinöörien kansoittamissa asiantuntijaorganisaatioissa löytyy helposti paljon innokkaita keskustelemaan tuottavuuden kehittämisestä – ja sitten kun…

Lue lisää →

12 lokakuu2015

Sitoutuneen pääoman tärkeys

Tapani (nimi muutettu) on ollut yrityksemme palveluksessa pitkään kirvesmiehenä. Pahan tapaturman seurauksena Tapani joutui pitkälle sairauslomalle, ja oli olemassa iso riski, että hän joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle. Esimies, Tapani ja työterveyshuolto alkoivat yhdessä miettiä, miten Tapani voisi vammasta huolimatta vielä jatkaa töissä. Ensimmäinen kevennetyn työn kokeilu ei toiminut, koska esimiehellä ei ollut riittävän selvää kuvaa siitä, millaiset…

Lue lisää →

5 toukokuu2015

Eettisyys edellyttää siviilirohkeutta ja avoimuutta

Sitä mukaa kun sosiaalinen vastuu korostuu yritysmaailmassa, voisi ajatella, että keskustelu eettisyydestä saisi enemmän näkyvyyttä. Minusta vain tuntuu, että asia ei välttämättä vielä ole näin. Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista kyllä puhutaan, mutta eettisyyttä pidetään ehkä vähän itsestäänselvyytenä, eikä sitä koeta kovin kiinnostavaksi aiheeksi. Epäeettinen käytös tuo työelämässä ensimmäisenä mieleen työnantajalta varastamisen tai kirjanpidon vääristelyn. Mutta epäeettistä…

Lue lisää →

28 huhtikuu2015

Monimuotoisuuden monet kasvot

Työyhteisöistä on yhä enenevissä määrin tullut monimuotoisia. Olemme viime aikoina heränneet myös Skanskan johtoryhmässä pohtimaan monimuotoisuuden kasvattamisen merkitystä työyhteisölle ja yrityksemme menestymiselle. Tähän työhön olemme saaneet ohjenuoraksi Ruotsista emoyhtiömme Skanska AB:n asettaman Diversity & inclusion -vision. Käytännössä olemme lähteneet viemään asiaa eteenpäin esimerkiksi osallistumalla naisjohtajuutta edistävään Dialogi 2015 -hankkeeseen, josta toimitusjohtajamme Tuomas Särkilahti kertoi blogikirjoituksessaan….

Lue lisää →

20 maaliskuu2015

Entä jos työtä työmaalla johtaisikin nainen?

Skanska on rakennusalan yritys, joka haluaa tarjota niin miehille kuin naisille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja saada vastuullisia tehtäviä. Miesten mielestä näin pääsääntöisesti onkin, sillä henkilöstötutkimuksemme tulosten mukaan skanskalaisista miehistä 65 % on yhtä mieltä väitteen kanssa, että jokaisella skanskalaisella on tasavertaiset mahdollisuudet edetä urallaan. Mutta naisten näkökulmasta tilanne onkin eri: skanskalaisista naisista samaa mieltä…

Lue lisää →

2 joulukuu2014

Onnellinen töissä ja ylpeä siitä

Tutkimusten mukaan työn ja työnteon merkityksellisyys on Suomessa vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Samanaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot jatkavat kasvuaan. Yhtälö on epätoivoinen, jos samanaikaisesti haikailemme uusien innovaatioiden, pidempien työurien ja paremman tuottavuuden perään. Yhtälön ratkaiseminen lähtee siitä, että työn tekemisen perusedellytykset ovat kunnossa ja työyhteisössä on hyvä henki. Selkeästi kerrotut odotukset ja osallistava työkulttuuri lisäävät ihmisten…

Lue lisää →

27 toukokuu2014

Kesätyö opettaa, mutta kuka opettaa ja miten?

Olemme jälleen siinä vaiheessa vuotta, että työkohteisiimme saattaa ilmestyä nuoria, jotka ovat onnellisesti saaneet meiltä kesätyöpaikan. Meistä jokaisen on helppo asettua itse tuohon nuoren tilanteeseen, koska kaikki olemme joskus astelleet ensimmäiseen työpaikkaan ja kokeneet tuon pelon sekaisen onnellisuuden tunteen. Nämä ovat niitä hetkiä, jotka muistamme helposti koko elämämme ajan. Meidän on nyt syytä antaa aikaamme…

Lue lisää →

28 huhtikuu2014

Puhumalla ja kuulemalla rakennetaan terve työyhteisö

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ylilääkäri Riitta Sauni vaatimus terveydelle haitallisen henkisen kuormituksen vähentämisestä työssä on enemmän kuin aiheellinen. Rakennusala on tunnetusti fyysistä terveyttä rasittava ala. Merkittävimpänä työkykyriskinä ovat yrityksessämme olleet juuri tuki- ja liikuntaelinvammat ja -sairaudet, joita olemme sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti pyrkineet ehkäisemään oikeiden työtapojen, uusien työtä helpottavien laitteiden ja koneiden sekä mukautettujen työskentelymahdollisuuksien avulla….

Lue lisää →

1 huhtikuu2014

Tunteet pelissä työmaalla – työturvallisuus on myös tunnejuttu

Perinteisesti työturvallisuutta on johdettu asialähtöisesti ja seurattu tuloksia erilaisilla mittareilla. Skanskan tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja uskomme sen saavuttamiseen. Matkalla kohti nolla tavoitettamme olemme tänä vuonna asettaneet välitavoitteeksi päästä tapaturmataajuuslukuun 2,7.  Saavutammeko tavoitteen ainoastaan seuraamalla lukuja ja mittareita? Tavoite on todella haastava ja uusia näkökulmia on hyvä ottaa esiin. Minun näkökulmastani turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on myös…

Lue lisää →