Skanskan blogit

Kirjoittaja arkisto: Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Työskentelen päivittäin erilaisten ihmisten kanssa niin Skanskassa kuin sidosryhmissämme. Parasta työssäni onkin juuri ihmisten erilaisuuden ja jokaisen ainutlaatuisuuden havaitseminen. On palkitsevaa nähdä, miten jokaisesta henkilöstä löytyy omat vahvuudet ja kun he pääsevät ”loistamaan” omassa tehtävässään. Skanska on aidosti globaali yritys, joka mahdollistaa että voimme benchmarkata ja jakaa osaamista eri maiden välillä.

Vaikka työ on välillä kiireistä ja stressaavaakin, hyvä me-henki työkavereiden ja oman tiimin kanssa auttaa jaksamaan. Minulla ei ole ollut vielä koskaan sellaista aamua, etteikö olisi ollut mukavaa tulla töihin – sitä voisikin pitää yhtenä mittarina omalle hyvinvoinnille.

Allekirjoitan väittämän, että omasta hyvinvoinnista tulee huolehtia ennen kuin voi huolehtia toisten hyvinvoinnista. Oman hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita minulle ovat urheileminen sekä perheeni. Mielestäni meistä jokainen tarvitsee sekä töissä että yksityiselämässä hyviä tukijoukkoja, jotka tukevat niin hyvässä kuin pahassakin.

16 toukokuu2018

Hyvinvoivan ja onnellisen työpaikan rakentaminen on elintärkeää

Mitä todennäköisimmin sinulle on tarjottu jonkinlaista työpaikan hyvinvointivalmennusta, koska tämä kuuluu länsimaiseen yrityskulttuuriin. Olen saanut palautetta, että tällaiset valmennukset koetaan toki mukavina, muttei kovinkaan tarpeellisina. Ne pitävät työntekijät tyytyväisinä, mutta eivät juurikaan saa mitattavia muutoksia aikaan. Ajat kuitenkin muuttuvat. Lähes ympärivuorokautinen tavoitettavuus, sirpaleiset urapolut ja pitenevät eliniänodotteet ovat saaneet varmasti meidät monet pohtimaan, millainen rooli…

Lue lisää →

25 huhtikuu2018

Tasa-arvoa kohti tavoite kerrallaan

  #MeToo-kampanja on kannustanut naisia jakamaan kokemuksiaan epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. YK:n jäsenmaat puolestaan ovat sopineet 17 tavoitteesta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tavoite numero viisi koskee sukupuolten välistä tasa-arvoa: tavoitteena on taata tytöille ja naisille yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. Kunnianhimoisena tavoitteena on myös sukupuoleen perustuvan…

Lue lisää →

20 marraskuu2017

Amisreformi tulee – mutta kannattaako yritysten ryhtyä kouluttajiksi?

Ensin istutaan koulussa tietty määrä vuosia, saadaan tutkinto, mennään työelämään ja toimitaan samoissa hommissa eläkeikään asti. Näinkö se menee? Yhä useamman kohdalla vastaus on ei. Perinteinen kaava opinnoista työelämään on yhä kauempana monimuotoisesta todellisuudesta, jossa elämme. Tämän on tiedostanut myös valtiovalta, joka on ajamassa läpi ammatillisen koulutuksen reformia, amisreformia. Reformin yhtenä ajatuksena on, että jokaiselle…

Lue lisää →