Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Nolla lahjaa on parempi kaikille

Liiketoiminnassa jokainen yritys toivoo, että sen nimi tuo yhteistyökumppanien mieleen myönteisiä mielikuvia. Tällaisten mielikuvien herättämiseen pyritään tietysti kaikenlaisilla tutuilla markkinoinnin keinoilla. Yksi tavallinen keino ovat lahjat. Lahjan antamiseen liittyy usein vilpitön aikomus ilahduttaa lahjan saajaa, mutta on monia syitä tarkastella lahjoihin liittyviä käytäntöjä myös kriittisellä silmällä.

Rakennusalalla on perinteisesti vaihdettu yhteistyökumppaneiden kesken lahjoja esimerkiksi joulunaikaan. Moni alalla pitkään toiminut tietää, että joulun lähestyessä alkaa toimistoon ilmestyä pulloja ja suklaarasioita. Ei ole kuitenkaan kaukaa haettua, että lahjat saattavat kuitenkin synnyttää mielikuvia siitä, että niiden antajat pyrkivät vaikuttamaan saajien päätöksentekoon. Joku voi ajatella, josko urakka heltiää lahjan myötä ensi kerralla helpommalla.

Lahjan saaja saattaa myös kokea olevansa kiitollisuudenvelassa antajalle, vaikkei tämä olisikaan ollut antajan tarkoitus. Pahimmillaan lahjojen kiikuttamisesta tulee puolin ja toisin velvollisuus, johon saadaan kaiken lisäksi uppoamaan tuhansia euroja. Veikkaan, että erityisesti suurissa yrityksissä lahjarumbaan kuluu melkoisesti myös työaikaa.

Lisäksi ei pidä unohtaa, että lahjat synnyttävät helposti kateutta työyhteisössä, koska läheskään kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. Hankintoihin liittyvän päätöksenteon parissa työskenteleville työmailla, hankinnassa ja johdossa paketteja on saattanut kerääntyä riesaksi saakka, mutta muille niitä ei juuri jaeta.

Lahjoista luopuminen on helpotus

Näistä syistä Skanska on tiukentanut ohjeistustaan, joka koskee lahjojen antamista ja vastaanottamista sekä vieraanvaraisuutta. Skanska Oy ja sen tytäryhtiöt siirtyvät nollalahjapolitiikkaan 1.5.2015 alkaen. Jatkossa skanskalaiset eivät siis saa antaa lahjoja ulkoisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajille eivätkä vastaanottaa lahjoja heiltä.

Muutama poikkeus ohjeeseemme toki on, koska asiat eivät ole mustavalkoisia: On täysin ok esimerkiksi muistaa merkkipäivänä tai eläkkeelle jäämisen yhteydessä pitkäaikaista yhteistyökumppania lahjalla, kunhan sen arvo ei ylitä 100 euroa. Maailma on mennyt siihen suuntaan, että myös lahjan saajat haluavat usein ohjata lahjan hyväntekeväisyyteen, ja tällainen on Skanskan puolesta täysin hyväksyttävää. Säännöistämme kerrotaan tarkemmin verkkosivuillamme.

Vaikka uusi käytäntö aiheuttaa varmasti aluksi ihmettelyä, pitkällä aikavälillä uskon sen olevan helpotus sekä omalle väellemme että meidän kanssamme asioiville yhteistyökumppaneille. Kun kaikki tietävät, että lahjoja ei odoteta saatavan tai annettavan, kanssakäyminen muuttuu entistäkin selkeämmäksi.

Asiallinen linja myös kestityksessä

Kaiken takana on halu toimia läpinäkyvästi ja rehellisesti sekä varmistaa, että meille tuotteita tai palveluja tarjoavat yritykset ovat samalla viivalla, kun arvioimme niitä. Kenenkään ei tarvitse enää miettiä, vaikuttivatko tuomiset tietyn urakoitsijan valintaan − jos eivät tietoisella tasolla, niin kenties alitajunnan tasolla.

Nyt joku tietysti pohtii, aletaanko nollalahjapolitiikkaa kiertää kutsumalla asiakkaita entistä useammin erilaisiin vapaa-ajan tapahtumiin. Vieraanvaraisuudestakin Skanskalla on kuitenkin kaikkien elämän helpottamiseksi olemassa selkeät ohjeet ja hyväksyntäsäännöt. Esimerkiksi Skanskan toimitilojen ulkopuolella järjestettäville asiakastapaamisille ja -tilaisuuksille on etukäteen laadittava ohjelma, jonka isäntänä toimivan Skanskan työntekijän esimiehen esimies hyväksyy.

Emme toki voi ottaa kunniaa nollalahjapolitiikasta, sillä itse asiassa sen ovat ottaneet käyttöön monet kansainväliset yritykset, esimerkiksi Procter&Gamble. Myös muilla yrityksillä, kuten Skanskan suuriin asiakkaisiin lukeutuvalla Lidlillä on pidättyväinen linja lahjojen suhteen. Lahja- ja kestitysohjeiden tiukentaminen on yksi tapa vastata yhä kasvaviin vaatimuksiin, jotka koskevat yritystoiminnan eettisyyttä ja avoimuutta.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää