Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Monimuotoisuuden monet kasvot

Työyhteisöistä on yhä enenevissä määrin tullut monimuotoisia. Olemme viime aikoina heränneet myös Skanskan johtoryhmässä pohtimaan monimuotoisuuden kasvattamisen merkitystä työyhteisölle ja yrityksemme menestymiselle. Tähän työhön olemme saaneet ohjenuoraksi Ruotsista emoyhtiömme Skanska AB:n asettaman Diversity & inclusion -vision. Käytännössä olemme lähteneet viemään asiaa eteenpäin esimerkiksi osallistumalla naisjohtajuutta edistävään Dialogi 2015 -hankkeeseen, josta toimitusjohtajamme Tuomas Särkilahti kertoi blogikirjoituksessaan.

Monimuotoisuus on kuitenkin paljon muutakin kuin vain sukupuolikysymys. Monimuotoisuutta on myös se, että meillä on töissä eri sukupolvia sekä henkilöitä, joilla on esimerkiksi eri etninen tai koulutustausta. On selvää, että lahjakkuus ei keskity vain yhteen ihmistyyppiin. Meidän tulee yrityksenä pystyä näkemään tämä ja pyrkiä hyödyntämään monimuotoisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Kaikkia tulee arvioida avoimin mielin osaamisen ja kykyjen mukaan, ei ennakkokäsitysten perusteella tai sen mukaan onko mies vai nainen, insinööri vai ekonomi.

Olemme Skanskassa nyt tiedostaneet monimuotoisuuden lisäämisen tärkeyden, mutta olemme myös joutuneet myöntämään, että meillä on vaihtelevuutta organisaation sisällä siinä, miten asiaan suhtaudutaan: osa ei ole vielä havahtunut asiaan, mutta osa toimii jo tämän ajattelutavan mukaisesti. Meillä on varmasti Skanskassakin tällä hetkellä sellaisia työympäristöjä, joissa erilaisuuden tuominen esiin voi olla haaste. Toisaalta meillä on myös jo tiimejä, jotka ovat aidosti monimuotoisia. Olemme nähneet käytännössä, miten hyvin monimuotoiset tiimit toimivat ja että tähän suuntaan meidän kannattaa mennä.

Erilaiset näkemykset rikastuttavat ja haastavat

Sisäisestä näkökulmasta katsottuna saamme aikaan parempia päätöksiä, kun asiat nähdään monilta eri puolilta: esimerkiksi riskit ja mahdollisuudet nähdään laajemmin. Olen ajatellut tätä asiaa aina hyvän tiimin kautta – monimuotoinen tiimi on paras tiimi. Jos kaikki muut tiimissäni olisivat minun kloonejani, mitä hyötyä tiimistä silloin olisi minulle? Erilaisten näkemysten kautta saamme varmasti paremman lopputuloksen esimerkiksi riskien arvioinnin ja laadun kannalta.

Monimuotoisuus on kuitenkin johdolle iso haaste ja vaatii heiltä paljon. Myös tutkimuksin on osoitettu, että monimuotoinen tiimi vaatii erityisesti hyvää johtajuutta, enemmän kuin homogeeninen ryhmä.  Johdon esimerkki ja johdonmukaisuus on todella tärkeää ja vaatii aiheen syvällistä ymmärrystä. Jos johto ei ole tässä tarkka tai toimii eri tilanteissa eri tavoin, siihen kiinnitetään heti huomiota eikä haluttuihin tuloksiin päästä.

Olen ainakin itse henkilökohtaisesti huomannut, että kun haluttuihin tuloksiin päästään, ne ovat kuitenkin vaivan arvoisia.  Minulla on ollut ilo Skanskassa työskennellessäni saada toimia hyvinkin erilaisissa tiimeissä ja olen tullut vakuuttuneeksi erilaisuuden voimasta.

Kuten henkilöstöjohtajamme Kirsi Mettälä kirjoitti, on myös tärkeää, että yrityksen kulttuuri ja työyhteisön asenne ovat kunnossa ja tukevat monimuotoisuutta. Jollei työyhteisö ole hyväksyvä, tilanne on vähän kuin kantaisi vettä kaivoon. Monimuotoisuuden lisääminen esimerkiksi rekrytoimalla ei auta, jos olemassa oleva organisaatio ei ole hyvä työympäristö rekrytoiduille ihmisille tai heitä ei hyväksytä. Tulokset eivät ole pysyviä, eivätkä uudet henkilöt viihdy työssään. Jos henkilön ei ole hyvä olla töissä, ei hän pysty antamaan firmalle parastaan, joten myös yrityksen näkökulmasta hyödyt jäävät saamatta.

Yhteiskunta on monimuotoinen, ja Skanska on osa yhteiskuntaa. Asiakkaamme kuuluvat myös yhteiskuntaan, ja asiakkaidenkin monimuotoisuus on kasvanut. Siksi meillä on tarvetta kasvattaa monimuotoisuutta Skanskassa – haluamme, että myös meillä heijastuisivat ne muutokset, joita yhteiskunnassa tapahtuu.

Jukka Hörkkö

Jukka Hörkkö

Olen Skanska Oy:n asuntoprojektikehityksestä vastaava toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen. Olen työskennellyt Skanskassa asuntorakentamisen parissa vuodesta 1994.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää