Skanskan blogit

27 marraskuu2014

Miten sinä haluaisit asua eläkepäivinäsi?

Susanna kertoi keväällä blogikirjoituksessaan senioreille suunnatun Konkarin kehitysprosessista, jossa mukana oli alusta alkaen ryhmä 65–70-vuotiaita senioreita tuomassa asiakasnäkökulmaa suunnitteluun. Kokoonnuimme kehittäjäryhmän kanssa pohtimaan asuintalon ja asuntojen ominaisuuksia ja varustelua sekä haimme inspiraatiota jo toteutetuista seniorikohteista ja asiantuntemusta Skanskasta ja muualta.

Työskentelytapa antoi meille arvokasta ymmärrystä senioreiden arjesta sekä toiveista ja tarpeista asumisen suhteen. Kun saman pöydän ääreen istuvat kohderyhmän edustajat, arkkitehti ja muut talon suunnittelusta vastaavat asiantuntijat, muodostuu asiakasymmärrystä eri tavalla kuin markkinatutkimusraporttien välityksellä. Suunnitteluprosessista tulee iteratiivinen: suunnitelma tarkentuu ja muovautuu prosessin myötä, kun arkkitehti työstää suunnitelmaa kehittäjäryhmän kommenttien pohjalta.

Yhteiskehittelyyn voi kuitenkin osallistuarajallinen joukko kohderyhmän edustajia, jolloin on tarpeen varmistaa että kehitetty tuote tai palvelu vastaa myös muiden mahdollisten asiakkaiden toiveita. Konseptin houkuttelevuutta tutkitaan kvantitatiivisin tutkimuksen keinoin. Esimerkiksi kun suunnittelimme uusia BoKlok-koteja Suomen markkinoille, testasimme suunnitteluratkaisuja sadoilla kuluttajilla.

Marraskuussa kysyimmekin Skanskan Kotipaneelin jäseniltä, miten he haluaisivat asua eläkepäivinään. Ovatko heidän toiveensa samansuuntaisia kuin Konkarin kehittäjäryhmän?

Tutkimuksen tuloksista käy selväksi, että senioreiden toiveet asumisen suhteen ovat suurimmaksi osaksi hyvin samanlaisia kuin muillakin. Asunnon toivotaan sijaitsevan lähellä arjessa tarvittavia palveluita, mutta palveluiden ei niinkään tarvitse olla saatavilla omassa asuintalossa. Toisaalta noin puolet vastaajista piti hyvänä ideana palveluhuonetta, jossa ulkopuoliset palveluntarjoajat kuten vaikkapa hieroja voisivat tarjota palveluitaan. Kuukausimaksuun sidottuja hoivapalveluita karsastettiin. Kiinnostusta sen sijaan herätti asukkaiden käytössä oleva yhteistila, jota voisi käyttää joustavasti niin yhteiseen ajanviettoon kuin harrastetilanakin.

Senioreiden erityistoiveet kohdistuvatkin konkreettisten, fyysisen toimintakyvyn alenemisesta johtuvien arjen haasteiden helpottamiseen. Näitä haasteita ja niiden ratkaisuja pohdittiin Konkarin kehittäjäryhmässä paljon. Vaikka turvallisuus oli kantava teema koko suunnittelutyön ajan, haluttiin välttää laitosmaisuutta. Kodit haluttiin varustella kuten muutkin laadukkaat uudet kodit. Tarjolla olevien turvavarusteiden valinnassa painotettiin paitsi toiminnallisuutta, myös tyylikkyyttä. Asuntojen suunnittelu mahdollistaa turvavarusteiden ja erityispalveluiden hankkimisen myös myöhemmin, ellei niitä vielä tarvitse.

Turvallisuuden ohella tärkeä teema Konkarin kehittäjäryhmälle oli omaehtoinen yhteisöllisyys. Myös Kotipaneelin tutkimuksessa erityisesti senioreille suunnitellun asuintalon etuna pidettiin mahdollisuutta aktiiviseen ja sosiaaliseen elämään talon muiden asukkaiden kanssa. Ensisijaisesti eläkepäivät ajateltiin kuitenkin viettää nykyisten ystävien, perheen ja sukulaisten kanssa – ei niinkään uusia ystäviä etsien. Asuintalon yhteisöllisyys nähtiin elämää rikastavana mahdollisuutena, joka ei saa muodostua pakolliseksi.

Senioreille suunnattua asumista ei pidäkään määritellä liian valmiiksi asukkaan puolesta, sillä omatoimisuus ja oma päätäntävalta ovat tärkeitä myös ikääntyneenä. 65+ -vuotiaana ihmisellä on elämässään ehkä suurin vapaus tehdä ja olla juuri sitä mitä haluaa. Hyvä asunto mahdollistaa, ei rajaa, tätä vapautta.

Miten sinä haluaisit asua eläkepäivinäsi?

Konkarissa makuuhuoneeseen haluttiin väljyyttä sängyn ympärille, tilaa nojatuolille sekä vaatteiden säilytysjärjestelmä, jota liikuntaesteisenkin olisi helppo käyttää. © Tietoa Visualisointi Oy

Konkarissa makuuhuoneeseen haluttiin väljyyttä sängyn ympärille, tilaa nojatuolille sekä vaatteiden säilytysjärjestelmä, jota liikuntaesteisenkin olisi helppo käyttää. © Tietoa Visualisointi Oy

Avokeittiö ja olohuone yhdistyvät avaraksi tilaksi. Keittiön yläkaappien asennuskorkeuteen voi vaikuttaa rakennusvaiheessa, ja liesikupuun on mahdollista lisävarusteena integroida sammutin.© Tietoa Visualisointi Oy

Avainsanat: , ,

Riikka Haapamaki
Riikka Haapamaki (2 kirjoitusta)

Toimin markkinointipäällikkönä Skanskan asuntohankkeita kehittävässä Kodit-yksikössä vastuualueenani konsepti- ja kohderyhmämarkkinointi. Markkinointitehtäviin perspektiiviä antaa taustani asiakasymmärrys- ja markkinatutkimustehtävissä.

Kirjoita kommentti

(Pakollinen)

(Pakollinen, ei julkaista)