Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

Huippututkimuksen huumaa vai kädet saveen?

Rakentamisen T&K-rahoituksessa painottuvat nykyisin voimakkaasti viennin edistämiseen ja innovaatioihin liittyvät aiheet. Myös monissa korkeakouluissa, joista valmistuu rakennusalan tulevia ammattilaisia, on laitettu lähes kaikki munat siihen koriin, jonka avulla haetaan mullistavaa teknistä etumatkaa.

Siinä, että rakennusalalla kehitetään kansainvälisen tason huippuosaamista, ei ole mitään pahaa. Ala tarvitseekin profiilin nostamista, ja Suomelle tekee hyvää, että korkeakouluihimme tulee ulkomailta osaajia, joilla on laajat näkemykset ja ympyrät. Kun innovaatioihin liittyvään tutkimukseen panostetaan, syntyy parhaassa tapauksessa tuloksia, jotka muokkaavat koko alaa. Tällaista huippututkimusta tehtäessä on kuitenkin hyväksyttävä, että tulokset ovat epävarmoja. Parhaimmillaankin kestää vuosikausia, ennen kuin ne näkyvät rakentamisen arjessa.

Huippututkimuksen huumassa emme saisi unohtaa, että rakennusalalla on myös paljon käytännön ongelmia, jotka kaipaavat ratkaisijoita tänään eivätkä joskus hamassa tulevaisuudessa. Jokaisella meistä on tiedossa omia tai lähipiirin kokemuksia esimerkiksi rakennusten huonosta sisäilmasta tai tapauksista, joissa rakentamisen laatu on jättänyt paljon toivomisen varaa. Mielestäni näiden käytännön ongelmien ratkaiseminen on aivan yhtä tärkeää kuin huippututkimus, ja tulokset näkyvät yhteiskunnassa usein paljon nopeammin.

Laadulla ja korjausrakentamisella parannetaan ihmisten elämää

Jos saisimme esimerkiksi rakentamisen laatua parannettua tai homekouluissa sairastuneiden ihmisten määrää vähennettyä kerralla onnistuneilla korjauksilla, sekin kohentaisi mielikuvia rakennus- ja kiinteistöalasta. Ennen kaikkea se kuitenkin parantaisi monen ihmisen elämää käytännössä.

Rakentamisen laadusta käytävä keskustelu on usein konkretisoitunut ulkomaiseen työvoimaan, vaikka syyt laatuongelmiin ovat muualla. Ulkomaalaisten syyllistämisen sijaan jokaisen alalla toimijan pitäisi mennä itseensä. Laatuongelmiin ei ole vain yhtä syytä.

Yksittäisiä laatuongelmia on toki uudessakin rakennuskannassa, mutta rakentamisen laadun ongelmat liittyvät ennen kaikkea vanhaan rakennuskantaan, ei uuteen.

Rakennusten huoltoa laiminlyödään usein vuosien ajan, ja kun niitä lopulta korjataan, niitä joskus jopa ylikorjataan. Pitäisikö samalla rahalla, jolla yksi homekoulu rakennetaan melkein kokonaan uudestaan, korjatakin kaksi koulua kevyemmin? Tätäkin on syytä pohtia samalla kun mietitään korjausrakentamisen rahoitusmalleja Remontti Oy:n tai jonkin muun järjestelyn kautta.

Sekä huipputeknologiaan että toiminnan jatkuvaan parantamiseen tulee panostaa

Skanskassa olemme tehneet järjestelmällisesti töitä sekä pidemmän tähtäimen innovaatioiden että käytännön toiminnan kehittämisen parissa. Ensimmäisestä on hyvänä esimerkkinä tietomallintaminen (Building Information Modeling, BIM), jonka edellytyksiä ja työkaluja olemme olleet mukana kehittämässä 2000-luvun alusta lähtien. Kun viitisentoista vuotta on kulunut, olemme vihdoin päässeet tilanteeseen, että Skanska on pystynyt viemään tietomallit laajasti käyttöön suunnittelussa ja työmailla sekä tehostamaan toimintaansa niiden avulla. Myös mobiiliteknologia tablet-tietokoneineen on jo Tabletti työmaalla.lähes arkipäivää käytännön työnjohdossa.

Samaan aikaan olemme jatkuvasti tehneet pieniä parannuksia toimintaamme. Jatkuvan kehittämisen työkalut ovat ehkä vähemmän tieteellisiä, mutta tuloksetkin ovat olleet helpommin havaittavissa parantuneena toimintana heti tai muutaman vuoden aikajänteellä.

Viisaassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa ei laiteta kaikkia munia samaan koriin, vaan katsellaan samanaikaisesti sekä kauas että lähelle – sekä tutkimuskohteiden että tulosten osalta.

Lue myös kehitysjohtaja Ilkka Romon aiemmin julkaistu blogikirjoitus samasta aiheesta: “SHOKKItuloksia tietomallintamisen hyödyntämisestä rakennusalalla”.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää