Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Kilauta kaverille – myös turvallisuusasioissa

Työturvallisuus on yksi niistä asioista, joissa oma silmä ja ajatus voi turtua liiaksi omaan tuttuun työympäristöön: kun päivittäin työskentelee saman hankkeen parissa samoilla tavoilla, ei enää välttämättä huomaa vaaroja tai osaa kyseenalaistaa niitä. Siksi on hyvä välillä saada avuksi joku, joka katsoo työmaata tuorein silmin.

Pidimme Skanskassa syyskuussa turvallisuuden vertaisarvioinnin, jossa ajatuksena oli juuri tämä – arvioida työmaita ja kokemuksia ristiin. Tavoitteena oli tehdä uusia havaintoja ja jakaa osaamista. Käytännössä vertaisarviointi toteutettiin siten, että joitakin Skanskan suomalaisia työmaita arvioimaan tuli neljä henkilöä Skanskan muiden maiden liiketoimintayksiköistä: Isosta-Britanniasta, Norjasta, Tšekistä ja Puolasta. He vierailivat asunto- ja liikerakennus- sekä infratyömaillamme pääkaupunkiseudulla ja Lappeenrannassa. Nämä ihmiset eivät kaikki olleet ammatiltaan turvallisuusasiantuntijoita, vaan henkilöitä rakentavasta organisaatiosta.

Tämä on malliesimerkki kansainvälisestä osaamisesta ja kuinka sitä voi hyödyntää: eri maiden käytännöt eroavat toisistaan, ja on turha kuvitella, että kaikki viisaus asuisi ainoastaan meillä täällä Suomessa. Päinvastoin, olemme Skanska-perheen sisällä usein joutuneet huomaamaan, että meillä on monissa asioissa paljonkin opittavaa muunmaalaisilta työtovereiltamme.

Olin hyvin iloinen sekä vierailijoiden että suomalaisten työmaiden isäntäväen aktiivisuudesta ja avoimesta asenteesta.

Mitä keskusteluista sitten nousi esiin? Yhdessä todettiin, että muun muassa seuraavilla, Suomessa jo hyvin olevilla asioilla on suuri vaikutus turvallisuuskulttuuriin:

  • Ihmiset ovat valmiita keskustelemaan turvallisuudesta avoimesti.
  • Kaikilla läpi organisaation on yhteinen tahtotila turvallisuuden parantamiseen.
  • Turvallisuusraportointi on läpinäkyvää ja tiedonkulku organisaation sisällä toimii.
  • Vastaavilla työnjohtajilla, jotka käytännössä toimivat työmaiden kippareina, on vahva rooli turvallisuuden johtamisessa.
  • Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö on perusasia, josta ei neuvotella. Tämän asian pitää olla kunnossa jokaisella työmaalla.

Vieraamme totesivat, että meillä Suomessa olisi kehitettävää esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

  • Meidän on pystyttävä todentamaan, että kaikki yrityskohtaiset ja kansalliset ohjeet ja määräykset ovat todella jalkautuneet kaikilla työmailla.
  • Työmaan kuuluu olla suljettu alue, jonne tullaan vain luvalla.
  • Urakoitsijoiden välinen vastuunjako on kirkastettava, kun työmaalla toimii useita eri urakoitsijoita.
  • Turvallisuusriskejä sisältävien työvaiheiden toteutus on suunniteltava huolellisesti siitä näkökulmasta, miten riskit voidaan poistaa tai miten niitä voidaan oleellisesti vähentää.
  • Kaikkien tulee ymmärtää, että turvallisuudessa on kyse ennen kaikkea siitä, että jokainen pääsee töistä terveenä kotiin. Turvallisuudessa ei ole kyse siitä, että täytetään raportteja, koska pomo käskee tai järjestelmä sitä vaatii. Oikea motivaatio ja valintojen ja niiden seurausten ymmärtäminen ovat kaiken turvallisen toiminnan perustana.

Vierailun aikana tehdyt havainnot vahvistivat oma käsitystäni siitä, että työturvallisuustyö ja -käytännöt ovat meillä Skanskassa järjestelmällisiä. Turvallisuuden kehittämisessä tulee keskittyä enemmän ihmisiin, ei tekniseen näkökulmaan. Ennen kaikkea on varmistettava, että kaikki saavat tiedon työnsä kannalta oleellisista turvallisuusriskeistä ajoissa ja riittävän kattavasti.

Kaiken kaikkiaan vertaisarvioinnin palaute oli erittäin positiivista ja rohkaisevaa. Mikään ei myöskään estä meitä suomalaisia rakentajia arvioimasta ristiin työmaitamme eri yksiköiden ja jopa eri yritysten välillä tuoreen näkökulman löytämiseksi. Skanska onkin kutsumassa alan muut yritykset aktiivisesti mukaan Skanskan vuoden 2014 toukokuun työturvallisuusviikolle. Kilautetaan siis rohkeasti kaverille turvallisuusasioissa!

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää