Kehitystoiminta Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Miten tietomallintaminen voi parantaa työturvallisuutta?

Perinteisesti työturvallisuuden suunnittelu rakentamisessa on ensisijaisesti kuulunut työmaalle, jossa valitaan sopivat kaiteet ja muut putoamissuojat ja asennetaan ne paikoilleen. Työturvallisuuden hallinta on kuitenkin varsin monivaiheinen ja työmaan eri vaiheissa muuttuva prosessi, jossa nykyaikainen 3D-mallinnustekniikka voi olla merkittävänä apuna monella tavalla.

Skanska on kehittänyt tietomallintamiseen eli BIMiin (Building Information Modeling) perustuvaa suunnittelutekniikkaa vuosien aikana niin, että se on nyt jo vakiokäytäntö kaikissa omissa rakennushankkeissa. BIMiä käyttäen myös työturvallisuutta voidaan havainnollistaa kolmiulotteisella suunnitelmalla, jossa esimerkiksi kaiteet on sijoitettu malliin oikeannäköisinä ja -kokoisina objekteina. Näin on helppo etukäteen varmistaa, että kaikkiin paikkoihin on suunniteltu ja varattu asianmukaiset turvavarusteet.

Työturvallisuutta edistetty myös tutkimushankkeissa

Skanska on toiminut alan pioneerina sekä työturvallisuuden kehittämisessä että mallintamisen käytössä. Luontevaa on siis ollut myös näiden kahden osaamisen yhdistäminen. Osallistuimme vuosina 2007−2011 VTT:n TurvaBIM ja BIM Safety tutkimushankkeisiin, jossa kehitettiin työkaluja ja menetelmiä tietomallipohjaiseen työturvallisuuden suunnitteluun. Kehitystyö on jatkunut myös näiden hankkeiden jälkeen, ja Skanskalla onkin maailmanlaajuisesti käytettävissään erilaisia 3D- suunnittelukirjastoja työmaan työturvallisuuden suunnitteluun ja havainnollistamiseen. Olemme myös olleet kehittämässä työturvallisuuden mallintamiseen ohjelmistoa, joka tarkastaa mallin ja lisää siihen automaattisesti tarvittavat kaiteet ja aukkojen suojat.

Skanskan pääkonttori Skanskatalo toimi pilottina VTT:n BIM Safety -tutkimuksessa, ja kokemukset olivat hyviä.  Työmaalla muun muassa näytettiin tv-ruuduilla viikoittain vaihtuvaa työmaan aluesuunnitelmaa ja ajankohtaista työturvallisuussuunnitelmaa työntekijöiden sosiaalitiloissa ja työmaatoimistossa. Jos tv-ruutuja ei voida käyttää, toinen tapa hyödyntää turvallisuusmalleja on ottaa niistä näkymiä ja laittaa niitä toimiston ja sosiaalitilojen ilmoitustaululle kaikkien nähtäville.

Malleja ja mallintamalla tehtyjä työmaan aluesuunnitelmia käytetään myös työntekijöiden perehdytyksessä ja tarpeen mukaan viikkopalavereissa ja töiden suunnittelussa. Niiden avulla on helppo havainnollistaa ja käydä läpi vaaralliset alueet, varastot, liikennealueet, kulkureitit ja muut työmaan järjestelyt.

Elementit suunniteltava turvallisuutta silmälläpitäen

Työturvallisuuteen voi ja pitää ehdottomasti vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. Rakennettavuustarkasteluissa pitää huomioida työturvallisuus esimerkiksi siten, että rakenteet ovat turvallisia, kaikkiin tarpeellisiin paikkoihin päästään työskentelemään ja suunnitelmissa on huomioitu paikat, jonne voidaan tarvittaessa kiinnittää turvavaljaat. Nostokoneiden sijoituksia ja liikkeitä pystytään myös havainnollistamaan mallin avulla. Suunnittelijoiden tulisi myös suunnitella elementteihin valmiiksi kiinnikkeet turvakaiteiden ja varusteiden kiinnittämiseksi. Olemme mukana tutkimassa tätä asiaa RYM Oy:n SHOK PRE -ohjelmassa yhteistyössä VTT:n ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Tätä aihetta käsittelin edellisessä kirjoituksessani “Miten rakennusala hyödyntää uutta teknologiaa?”.

Vietämme Skanskan maailmanlaajuista työturvallisuusviikkoa 13.-19.5.  Viikon tavoitteena työskennellä kokonainen viikko ilman tapaturmia kaikilla Skanskan työmailla ympäri maailmaa. Haluamme kaikin keinoin vähentää tapaturmia ja tietomallintaminen on siinä erinomainen apuväline. Tulevaisuudessa siintää täysin saavutettavissa oleva tavoite: tapaturmaton rakentaminen. Siinä suunnittelulla ja tietomalleilla on oma tärkeä roolinsa!

Katso videolta, miten tietomallintaminen muuttaa työskentelyämme

 

Ilkka Romo

Ilkka Romo

Olen ollut reilut kymmenen vuotta Skanskassa kehittämistehtävissä, ensi alkuun tietomallintamisen eli BIMin parissa, mutta nykyisin laajemmin tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä toimintajärjestelmästä vastuussa.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää