Skanskan blogit

Kategoria arkistot: Kehitystoiminta

23 elokuu2017

Miten tuoda taidetta osaksi rakennettua ympäristöä?

Rakennetun ympäristön tila (ROTI) -raportissa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa arvioitu arkkitehtuuria, suunnittelua, muotoilua ja taidetta omana osa-alueenaan. Näillä seikoilla pystytään merkittävästi vaikuttamaan rakennetun ympäristön laatuun ja viihtyisyyteen. Niin sanotun prosenttiperiaatteen soveltaminen on herättänyt kiinnostusta taidetta kohtaan ja samalla tietoisuus taiteen hyödyistä rakennushankkeissa on lisääntynyt. Prosenttiperiaate tarkoittaa, että tietty prosenttiosuus alueen tai rakennuskohteen rakennuskustannuksista käytetään…

Lue lisää →

15 maaliskuu2017

Rakennetun ympäristön kehonmittaus tulee taas

On jälleen ROTI-raportin aika! Rakennetun omaisuuden kehonmittaus tuo esiin kipupisteet ja aliravitsemuksen, mutta toisaalta sykkeen ja strategiset mahdollisuudet. Näihin tarttuminen auttaa osaltaan korjaamaan Suomen kansantalouden kuntoon. Rakennetun omaisuuden tila -raporttia voi hyvällä syyllä kutsua rakennetun omaisuuden kehonmittaukseksi. Siihen osallistuu kahden vuoden välein huima määrä asiantuntijoita: 160 ihmistä, joiden yhteenlaskettu kokemus rakennus-, kiinteistö- ja infra-alalta on…

Lue lisää →

31 tammikuu2017

Rakentaminen on siirtynyt digiaikaan

Rakentamisalaa jos mitä on pidetty aina perinteisistä perinteisimpinä alana, jolla ei ole tekemistä korkean teknologian kanssa. Näin ei kuitenkaan enää ole. Viimesyksyisen Slushin yhteydessä järjestetty ReCoTech-tapahtuma (Real Estate and Construction Technologies), alleviivasi muutoksen: rakennus- ja kiinteistöala kiinnostaa startup-yrityksiä ja päinvastoin. Slush-tapahtumasta löytyi myös paljon alalle sovellettavaa. Erityisesti VR- (Virtual Reality) ja AR (Augmented Reality) -ratkaisuja,…

Lue lisää →

23 syyskuu2015

Viisi mielenkiintoisinta tietomallintamisen käytäntöä maailmalta

Meillä Skanskassa osaamisen jakaminen on erityisen tärkeää. Juuri se tekee meistä erityisen yhtiön, sillä onhan käytössämme osaamista 13 eri liiketoimintayksiöissä seitsemässä eri maassa mukaan lukien Pohjoismaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Puola ja Tšekin tasavalta. Tästä osaamisen jakamisesta saatiin erinomainen esimerkki, kun noin 50 Skanskan asiantuntijaa esitteli parhaita käytäntöjään Helsingissä syyskuun puolessa välissä. Jokainen maa on kehittänyt tietomallintamista…

Lue lisää →

23 kesäkuu2015

Kuulumisia automaation ja robotiikan konferenssista Oulusta

Olin esittelemässä juhannusviikolla Skanskan tietomallintamisen käytäntöjä kansainvälisessä Automation and Robotics in Construction and Maining -konferenssissa  (automaatio ja robotiikka rakentamisessa ja kaivosteollisuudessa) Oulussa. Konferenssin järjestäjinä toimivat RIL ja Oulun Yliopisto. Oulun yliopistolla pidettyyn konferenssiin osallistui yli 150 tutkimus- ja kehitystoiminnan edustajaa eri puolilta maailmaa. Esitellyt tutkimukset käsittelivät monipuolisesti rakentamisen automaatioon liittyviä simulaatioita, ohjelmistokehitystä ja laitetestauksia, mutta yhteistä…

Lue lisää →

24 lokakuu2014

”Siirrytään pimittämisestä Bimittämiseen”

Tietomallintaminen (BIM) oli yhtenä pääteemoista vuosittaisilla Betoniteollisuuden ja Betoniyhdistyksen järjestämillä Betonipäivillä. Sain tilaisuuden esitellä yli kolmesataapäiselle osallistujajoukolle Skanskan tapaa hyödyntää mallintamista, minkä jälkeen käytiin asian tiimoilta paneelikeskustelu. Omassa puheenvuorossani toin esille, että Skanska teettää tietomallisuunnitelmat lähestulkoon kaikista omaperusteisista ja suunnitteluvastuullamme olevista kohteista, olkoot ne sitten asuntoja, liike- tai toimitiloja. Skanskassa olemme tehneet asian parissa töitä…

Lue lisää →

11 syyskuu2014

Huippututkimuksen huumaa vai kädet saveen?

Rakentamisen T&K-rahoituksessa painottuvat nykyisin voimakkaasti viennin edistämiseen ja innovaatioihin liittyvät aiheet. Myös monissa korkeakouluissa, joista valmistuu rakennusalan tulevia ammattilaisia, on laitettu lähes kaikki munat siihen koriin, jonka avulla haetaan mullistavaa teknistä etumatkaa. Siinä, että rakennusalalla kehitetään kansainvälisen tason huippuosaamista, ei ole mitään pahaa. Ala tarvitseekin profiilin nostamista, ja Suomelle tekee hyvää, että korkeakouluihimme tulee ulkomailta…

Lue lisää →

15 toukokuu2014

SHOKkituloksia tietomallintamisen hyödyntämisestä työmaan arjessa

Olin mukana SHOK Summitissa 14.5.2014 Helsingissä, jossa strategisen huippuosaamisen keskittymät eli SHOKit esittelivät uusimpia tuloksiaan noin 500 kutsuvieraalle. Päivä aloitettiin kansainvälisillä huippuluennoilla, jotka käsittelivät tutkimusten ja innovoinnin merkitystä teollisuudelle. Iltapäivällä keskityttiin parhaiden tulosten esittelyyn, jossa myös Skanska oli mukana rakennusalan RYM Oy:n osastolla esittelemässä PRE-ohjelmaa (Built Environment Process Re-engineering). Ohjelmassa tutkimme ja kehitimme kumppaniyritystemme Parman,…

Lue lisää →

11 maaliskuu2014

ICT-ala näkyy vahvasti myös työmailla

Se ei ole enää mitään uutta, että tietotekniikan murros on saavuttanut myös perinteisenä pidetyn rakentamisen alan. Esimerkiksi rakentamisen suunnittelu tapahtuu kolmiulotteisesti mallintamalla, talotekniikan ohjaamiseen käytetään runsaasti tietotekniikkaa, rakennuksen toimintaa mitataan ja optimoidaan, tieto liikkuu sähköisesti eri osapuolten välillä, asuntojen markkinointi ja myynti käyttävät verkkoa ja tablet-tietokoneita. Uutta on kuitenkin se, että nyt myös rakennusmiehet käyttävät…

Lue lisää →

17 helmikuu2014

Tietomallien hyödyntämistä Nya Karolinska Solnassa suunnittelun alkuvaiheesta ylläpitovaiheeseen

Nya Karolinska Solna (NKS) -sairaala rakennetaan elinkaarimallilla (PPP, Public Private Partnership). Elinkaarimallilla rakentaminen tarkoittaa, että vastuu huollosta ja ylläpidosta jatkuu rakentajalle vielä rakentamisen jälkeen tietyn määräajan, jonka jälkeen kohde luovutetaan tilaajalle. NKS:n tapauksessa Skanskan vastuu jatkuu vuoteen 2040 saakka. PPP-projektissa suunnittelun alkuvaiheessa tehdyt suunnitteluratkaisut, tuotevalinnat ja tilojen käyttö ovat merkittävässä roolissa, ja muun muassa taloteknisten…

Lue lisää →